top of page

JAK ROZPOCZĄĆ PRACĘ Z ODDECHEM?

JAK ROZPOCZĄĆ PRACĘ Z ODDECHEM? Praca z oddechem w podejściu transmodalnym rośnie w siłę i Praktycy Oddechu oferują wiele możliwości i form pracy na terenie całej Polski. Wśród miast ,w których możesz skorzystać z sesji indywidualnych lub grupowych znajdują się: Warszawa, Kraków, Częstochowa, Poznań, Wrocław, Gdańsk, Łódź i Piotrków Trybunalski, Olsztyn, Ełk, Olecko, Bielsko-Biała, Sanok, Mielec, Tarnów, Sieradz, Bydgoszcz. Po co Ci sesja oddechu i jak wygląda praca z oddechem możesz przeczytać tu"
Ten artykuł ma celu pomóc Ci wybrać najbardziej odpowiednią formę dla Ciebie. Przedstawiam korzyści z każdej form, jak i to czego może być mniej w tej formie doświadczania korzyści oddechowych i życiowych. Wszystko wciąż zależy od Twoich indywidualnych preferencji i potrzeb w danym momencie,, jak również od Twojej gotowości i kompetencji. Szczerze rekomenduję, żeby posprawdzać różne formy i wybrać to, co dla Ciebie na ten moment jest najkorzystniejsze.Książka INTELIGENCJA ODDECHU wraz z CODZIENNIKIEM ODDECHU


Książka daje Ci pełne wprowadzenie do fundamentów pracy z oddechem. Zawiera wprowadzenie teoretyczne i praktyki oddechu i procesy energetyczne i mentalne, które można stosować z powodzeniem w codzienności. Każda praktyka oddechu ma dołączony kod QR dzięki, któremu może posłuchać prowadzonej przeze mnie praktyki oddechu. Do książki dołączony jest 28 dniowy program wdrożeniowy w postaci niebieskiej książeczki Codziennik Oddechu - zawiera on uporządkowane praktyki do stosowania przez miesiąc wraz z miejscami do uzupełnienia - staje się Twoim przewodnikiem i dziennikiem pokładowym przez okres 4 tygodni.


To czego nie możesz doświadczyć to energia procesu grupy, otrzymywanie indywidualnych wskazówek i wsparcia trenera, ani procesowego (terapeutycznego, czy szamańskiego) wymiaru pracy z oddechem z własnymi tematami. Istnieje możliwość niskiej skuteczności i powielania błędów, ale też możliwość doświadczenia wszystkich oddechowych cudów.


Zalety tego rozwiązania: - masz przy sobie treść cały czas i możesz do niej wracać, kiedy chcesz.

 • niski koszt startowy 69 pln

 • pełne wprowadzenie teoretyczne

 • nagrania prowadzonych praktyk dostępnych w Twoim telefonie po zeskanowaniu kodu qr

 • Kompleksowy system do samodzielnego stosowania

To, co może obniżyć wartość tego rozwiązania:

 • Brak wsparcia grupy

 • Brak wsparcia indywidualnego przez doświadczonego Praktyka Oddechu

 • Możliwość braku efektów lub motywacji

 • Utrzymywanie się na powierzchni praktyki

 • Brak możliwości doświadczania kontaktu z ludźmi i dzielenia się doświadczeniem, rozwiewania wątpliwości

Kup książkę lub pobierz darmowy fragment na stronie www.InteligencjaOddechu.pl


SESJE I PRAKTYKI ODDECHU W GRUPACH ON-LINE NA FACEBOOKU


W grupie na facebooku prowadzimy sesje oddechu lub praktyki oddechu. Daje to możliwość poeksperymentowania z głębszym energetyczno-emocjonalno-duchowym procesem w praktyce oddechu i daje poczucie energii grupowej. Oddychamy we wspólnej przestrzeni, która jest namacalna. Generalnie jest dobre doświadczenie praktyki i procesu oddechu. Podobnie jak w przypadku książki nie otrzymujesz jednak bezpośredniej informacji zwrotnej, ani bezpośredniego wsparcia dla ujawniających się procesów, które jest możliwe tylko podczas sesji warsztatowych czy indywidualnych.


Zalety tego rozwiązania:

 • poczucie w bezpośrednim czasie energii prowadzenia i grupy

 • poczucie przynależności

 • Szansa na głębszy proces dzięki energii grupy

 • Poczucie efektów pracy na sobie

 • Niski koszt startowy

To, czego nie dostarcza ta forma praktyki

 • Brak wsparcia indywidualnego przez doświadczonego Praktyka Oddechu

 • Możliwość braku efektów w konkretnych tematach

 • Utrzymywanie się na powierzchni praktyki i powielanie błędów

 • Brak możliwości doświadczania żywego kontaktu z ludźmi

SESJE INDYWIDUALNE


To doskonała forma zarówno, żeby rozpocząć pracę z oddechem, jak i dla doświadczonych w praktyce oddechu. Ja po 20 latach pracy w tej dziedzinie wciąż chętnie korzystam z oddychania w obecności Praktyka Oddechu, ponieważ zdaję sobie sprawę, że w niektórych ważnych tematach życiowych moje mechanizmy obrony i unikania będą potrzebowały dodatkowej uwagi osoby, która będzie zapewniała bezpieczeństwo, ugruntowaną i życzliwą, zachęcającą obecność.Jaka jest przewaga takiej formy pracy - otrzymujesz uwagę, energię i bezpośredni kontakt Praktyka Oddechu, który pomaga Ci poradzić sobie z trudnymi doświadczeniami emocjonalnymi, pogłębia przepływ treści sesji, pracuje z twoim ciałem, przekonaniami i Duszą. Każda sesja jest poświęcona wybranemu przez Ciebie tematowi życiowemu. Dla niektórych z nas indywidualny kontakt z osobą, której ufamy i poczucie bezpieczeństwa wynikające z braku dodatkowych bodźców oraz podporządkowanie sesji naszym potrzebom i eksplorowanie świadomości - zarówno integrowanie niewygodnych czy bolesnych przeżyć, jak i doświadczania poszerzonych stanów świadomości - w komforcie czasu przeznaczonego dla siebie są idealną formą. Na taką sesję warto się wybrać, kiedy wiemy z czym chcemy pracować wewnętrznie - z wybraną sytuacją problematyczną w naszym życiu, ograniczającym sposobem reagowania - wzorcem/schematem, a także z pragnieniem odkrycia własnych jakości. Praktyk Oddechu pomaga wyłonić i ułożyć temat do sesji, jak również wspiera przebieg całego procesu. Potrafi zauważyć ważne aspekty naszego oddechowego i życiowego funkcjonowania i proponuje adekwatne do swoich obserwacji rozwiązania z zakresu metody oddechu transmodalnego.


Można skorzystać sporadycznie z sesji jeśli mamy doświadczenie pracy własnej, można kontynuować pracę warsztatową w procesie indywidualnym z wybranym praktykiem, albo od tej formy zacząć. Żeby w pełni doświadczyć możliwości metody - proponowałbym przynajmniej 3 sesje, ale lepiej 10-12 sesji, które pomogą doświadczalnie zrozumieć sens, wartość i piękno pracy z oddechem, ale również doświadczyć realnych rezultatów w wybranym obszarze życia - w ważnej sprawie. Niekótrzy wybierają sesje cotygodniowe, inni sesje raz na 2 lub 3 tygodnie przez okres 3 -12 miesięcy. Ile sesji potrzebuję? I jak wybrać Praktyka Oddechu? - o tym w kolejnych artykułach.


To czego ta sesja nie daje to jest doświadczenie grupy i jej mocy procesowej - jest to duża moc, z której można czerpać, pewne uczucia są doświadczeniem wspólnotowym. Również wspólnota ujawnia nasze niektóre ważne tematy życiowe związane ze swobodą bycia sobą i przynależenia wśród innych.

Zalety tego rozwiązania:

 • Indywidualna uwaga i kontakt z doświadczonym Praktykiem

Znajdź Praktyka w zakładce LUDZIE

 • możliwość skupienia się na sobie i swoich tematach

 • Pogłębiony proces poprzez informacje płynące od praktyka

 • Uczucie wsparcia i posiadania kogoś po swojej stronie

 • Głębsze wejście w swój wewnętrzny świat

 • Efekty w życiu To co może Cię ominąć:

 • Brak doświadczenia procesu i energii grupy

 • Wyższe koszty 150 - 400 pln za 2 godziny

SESJE GRUPOWE ODDECHU TRANSMODALNEGO

2,5 - 3 godzinne sesje prowadzone, co jakiś czas w Twoim mieście.


Sesja grupowe to spotkanie w grupie kilku - kilkunastu osób, podczas którego jest krótkie wprowadzenie do metody, a także praca z wyborem osobistego tematu do sesji. Walorem tej formy pracy jest to, ze energia grupy niesie sesje i otrzymujesz indywidualne wsparcie Praktyka w ograniczonym czasie - dzielisz je z innymi. Dla niektórych osób to doskonały sposób na pracę wewnętrzną i ich sesje świetnie przebiegają w grupie. Dla niektórych z nas może to być to początkowo wymagające przystosowania się do tego, że obok nas inni ludzie przechodzą przez swoje czasem intensywne procesy emocjonalne, z drugiej strony może być ośmielające do tego, żeby samemu pójść głębiej i często tak właśnie się dzieje dzięki grupie. Jest również świetna okazja, żeby raz w tygodniu, lub raz w miesiącu dokonać oddechowej regeneracji, oczyszczenia i odrodzenia. Pozyskujemy przy tym wsparcie grupy i poczucie wspólnie tworzonej przestrzeni, co na którymś etapie rozwoju wewnętrznego i życia jest nieocenionym doświadczeniem, które daje siłę do codziennych spraw. Z kolei ograniczony czas trwania sesji i przychodzenie na nią z dnia pracy i wracanie do codzienność sprawia, że możemy pójść tylko do pewnego poziomu głębi, żeby móc powrócić bezpiecznie na powierzchnię i wrócić do codziennych spraw. Również grupy są najczęściej otwarte, co oznacza, że za każdym razem oddychamy w zmienionym składzie grupy. To również może wpływać na naszą swobodę doświadczania sesji, ale nie musi! :) Jeśli jesteśmy doświadczeni w metodzie i swobodnie czujemy się grupach to będzie idealna forma pracy, jednocześnie dla niektórych z nas właśnie taka praca pozwoli doświadczyć pozytywnych relacji i otwierania się na bycie między ludźmi.Zalety tego rozwiązania:

 • Indywidualna uwaga i kontakt z doświadczonym Praktykiem

 • możliwość skupienia się na sobie i swoich tematach

 • Pogłębiony proces poprzez informacje płynące od praktyka

 • Uczucie wsparcia i posiadania kogoś po swojej stronie

 • Głębsze wejście w swój wewnętrzny świat

 • Energia grupy - wzmocnienie procesu, poczucie przynależności i wsparcia

 • Cena od Ekonomii Daru przez 70 do 200 pln.

Ograniczenia tej formy:

 • Brak rytmu cotygodniowego

 • Ograniczony czas indywidualnej uwagi, co może skutkować pomniejszoną skutecznością - przy braku umiejętności poradzenia sobie z własnym procesem

 • Otwarta grupa - zmieniający się uczestnicy - możliwość onieśmielających lub zachęcających bodźców

Sesje w Grupie Kameralnej

Są to sesje, w których bierze udział 2-6 osób. Są formą pośrednią pomiędzy sesjami indywidualnymi, a grupowymi, gdzie otrzymujemy dużo indywidualnej uwagi, a jednocześnie oddychamy z innymi w sali.FUNDAMENTY ODDECHU


8 tygodniowy licencjonowany kurs Instytutu Oddechu, który daje solidne podstawy pracy z oddechem i doświadczenie sesji. Walorem tej formuły jest poznawanie fundamentów oddechu krok po kroku na cotygodniowych spotkaniach w stałej, zamkniętej grupie, która razem eksploruje swoje doświadczenia. Kurs uczy podstawowych praktyk oddechu do zastosowania w codzienności, jak proponuje głębsze procesy, w tym sesje oddechu, pracę linią stanu i czasu. Obok cotygodniowych spotkań dostajesz codzienne poranne live’y oddechowe, w których razem z uczestnikami w całej Polsce praktykujesz poznane w tym tygodniu praktyki. Na każdy tydzień masz też propozycje dodatkowych praktyk integrujących oddech z codziennością. Celem tego kursu jest zmiana życia i codziennego funkcjonowania oraz wyrobienie sobie korzystnych nawyków oddechowych. Zbudowanie solidnego i stabilnego fundamentu, żeby pozostawać w dobrostanie w obliczu codziennych wyzwań. Program ten również buduje Twoją pojemność na głęboką pracę wewnętrzną podczas grupowych i indywidualnych sesji oddechu, ale również daje możliwości. STARTUJEMY 11-18 kwietnia w 11 miastach w Polsce!Zalety tego rozwiązania:

 • Indywidualna uwaga i kontakt z doświadczonym Praktykiem

 • możliwość skupienia się na sobie i swoich tematach

 • Pogłębiony proces poprzez informacje płynące od praktyka

 • Uczucie wsparcia i posiadania kogoś po swojej stronie

 • Głębsze wejście w swój wewnętrzny świat

 • Energia grupy - wzmocnienie procesu, poczucie przynależności i wsparcia

 • Regularność w cotygodniowych spotkaniach i codziennych porankach oddechowych

 • Dodatkowe zadania

Długi czas trwania i wyższy koszt startowy 790 - 990 pln

Możesz tutaj nie „przepracować konkretnych tematów, obszarów życia”, jak to może mieć miejsce na sesjach indywidualnych lub warsztatach, ale nauczysz się za to korzystać w pełni z sesji grupowych i robić sobie mini-sesje w domu, oraz pozyskasz znajomych oddechowców w swojej lokalizacji.WARSZTATY STACJONARNE


To jednodniowe lub dwudniowe warsztaty podczas których najcześciej dostajemy pełne wprowadzenie teoretyczne, mnóstwo praktyk do zastosowania w codzienności, które jednocześnie przygotowują nas do sesji oddechu, a także sesje oddechu. Uczymy się tego na żywo przy innych osobach i daje nam to okazję do dzielenia się własnym doświadczeniem i uczenia się dzięki doświadczeniu innych osób. Wiele osób wraca na takie warsztaty po to, żeby doświadczyć atmosfery grupy, pogłębić praktykę i przejść sesję. Ze względu na czas trwania i ilość przygotowania sesje mają potencjał, aby były mocniejsze.


To czego najczęściej może zabraknąć po warsztatach t regularność w stosowaniu praktyk i wsparcie grupy.

WARSZTATY I TRENINGI ODDECHOWE WYJAZDOWE


Treningi wyjazdowe, lub stacjonarne dłuższe niż 3 dni, dają okazję do zagłębienia się w siebie.

Zawierają one z reguły dobre przygotowanie poprzez wyjaśnienie metody i praktyki wprowadzające, jedną sesję oddechu dziennie, czasem w systemie wymiany - do południa sami oddychamy, po południu asystujemy komuś. To oznacza, że zazwyczaj oddychamy ze wsparciem drugiej osoby, dzięki zaś wspieraniu kogoś uczymy się doświadczalnie pracy z oddechem i często sesje przy których asystujemy mają dla nas duże znaczenie, jak również są pięknym przeżyciem spotkania z drugim człowiekiem poza schematami. To daje nam uczłowieczenie własne.

Codzienne sesje dają możliwość schodzenia głębiej z każdą sesją - oswajamy się z grupą i metodą, słuchają dzielenia się innych osób jesteśmy poruszeni i zainspirowani do zmian, a także czujemy głębię wspólnoty rosnącą z dnia na dzień. Rośnie nasze poczucie bezpieczeństwa i zaufania do nas samych, do oddechu, do naszych uczuć i dzięki temu możemy przejść przez ważne i często spychane przez nas tematy. Obok sesji oddechu doświadczamy praktyk medytacyjnych, ćwiczeń ruchowych, kontaktu z naturą. To mocne i wartościowe doświadczenie, które na pewnym etapie pracy oddechowej uważam za niezbędne. I często niezapomniane.


Dynamika procesu grupowego pozwala na uruchomienie się silniejszych procesów, jak również sprawdzenie swojego funkcjonowania w relacjach i przeorganizowanie ich doświadczania.


Wiele osób zaczęło swoją podróż oddechową w taki sposób i zostało zaskoczonych pozytywnie swoim doświadczeniem. Wiele osób regularnie wraca. Czasem jednak taki proces za pierwszym razem jest nieco oszałamiający. Dłuższy czas trwania daje możliwość przepracowania konkretnego tematu i przećwiczenia nowych sposobów funkcjonowania między ludźmi, jednocześnie może pojawiać się więcej oporu lub zmęczenia intensywnością procesu. Cena waha się pomiędzy 590 - 2500 pln (3 dni do 9 dni)
TRENING PRAKTYKÓW


To jest prawie 3 letnia podróż dla osób zdecydowanych na wykonywanie zawodu Praktyka i Trenera Oddechu. Stała grupa, regularne spotkania, doświadczanie i uczenie się na własnym doświadczeniu sprawiają, że to głęboki proces ewolucyjny, który przygotowuje do prowadzenia sesji oddechu indywidualnych, grupowych i warsztatów. W czasie treningu dzieją się równolegle trzy główne procesy - Twój osobisty proces, nabywanie kompetencji profesjonalnego praktyka oddechu, tworzenie wspólnoty i układanie się ze swoim funkcjonowaniem w grupie. Trening opiera się w 3/4 na doświadczaniu własnych sesji oddechu i asystowaniu przy sesjach innych praktyków. Jest szczegółowo opisany na stronie i już w kwietniu będzie osobne spotkanie on-line na temat zostania Praktykiem Oddechu w podejściu Transmodalnym.

826 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Kommentarer


bottom of page