top of page

ANIKETA UCZESTNIKA 

Gratuluję decyzji o udziale w treningu. Ponieważ pracujemy w swoim wewnętrznym procesie rozwojowym warto z jednej strony dobrze przygotować się, a z drugiej Instytut Oddechu potrzebuje pewnych informacji, żeby poprowadzić ten trening z maksymalną korzyścią dla Ciebie. Prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania, które rozpoczynają proces treningu. 

Dziękujemy za Twoje odpowiedzi.

bottom of page