top of page

PROCES ODDECHOWY

ODZYSKAJ SIEBIE Z ODDECHEM! 6 -12 miesięcy indywidualnej pracy rozwojowej dla zbudowania nowego życia.

PROCES ODDECHOWY
PROCES ODDECHOWY

Czas i lokalizacja

6 - 12 miesięcy

Osobiście i on-line

Goście

O wydarzeniu

PROCES ODDECHOWY pozwala na pracę w obszarze naszych bazowych ukształtowań i ograniczeń, które niewidzialnie sterują naszym życiem. Wiele z nich ma początek w okresie prenetalnym, doświadczeniach porodowych i wczesnych doświadczeniach dziecięcych. Pozostałem pochodzą z rodziny, społeczności, a także historii naszej Duszy. Podczas długiego procesu wzrostu odkrywamy nasze ukształotowanie - tożsamości, które wytworzyliśmy, żeby przetrwać trudne doświadczenia i uniknąć poczucia zranienia, odrzucenia i braku. W tym procesie ograniczamy swoją siłę życiową i naturalne sposoby ekspresji, a także odcinamy się naszej autentyczności. Długoterminowo zorientowana praca z oddechem pozwala stopniowo uruchomić dostęp do siły życiowej, zbudować mocne podstawy osobowości, poradzić sobie z cierpnieniem, którego doświadczyliśmy - niezaleźnie od źrodła jego pochodzenia. Idąc dalej odkrywamy naszą unikalność, potencjał życiowy i talenty i chęć dzielenia się ze światem. Odkrywamy również naszą duchowość i energetyczny wymiar życia. Jest to przygoda na całe życie. Celem Procesu Oddechowego jest również wykształcenie autonomii w prowadzeniu swojego procesu rozwojowego i lepszej regulacji emocjonalnej, po to byś uniezależnił się od Praktyka Oddechu i wracał tylko w potrzebnych/kluczowych momentach. Albo dlatego, że odnajdziesz w tym swoją ścieżkę dbania siebie.

Artykuły:

Alchemia Transformacji

Jak żyć i jak kochać

Udostępnij to wydarzenie

bottom of page