LUDZIE ODDECHU

Przedstawiamy Ci naszych Praktyków Oddechu, którzy przeszli długi i wymagający trening profesjonalny i potwierdzili swoje umiejętności podczas procesu Certyfikacyjnego.

PRAKTYK INSTYTUTU - skończył Trening Breathworker lub Trening Facilitatorski, potwierdził swoje umiejętności certyfikacją i współpracuje z Instytutem: utrzymuje kontakt z metodą, pogłębia swoją wiedze, doskonali umiejętności, superwizuje swoją pracę i robi swoje własne Sesje Oddechu w ramach współpracy z innymi Praktykami.

PRAKTYK CERTYFIKOWANY - skończył trening Breathworker, potwierdził swoje umiętności Certyfikacją.
 

Praktyk w Treningu - skończył Poziom Profesjonalny Praktyk i kontynuuje swój trening w Instytucie Oddechu

Trener Oddechu - skończył Trening Trenerów Oddechu i potwierdził swoje umiejętności podczas procesu Certyfikacji.

Absolwent Treningu - skończył Poziom Profesjonalny Praktyk i włączył umiejętności oddechowe do swoich innych działań. 

MICHAŁ GODLEWSKI

Założyciel Instytutu Oddechu
Facilitator Grup, Superwizor

poziom EKSPERT


KRZYSZTOF LISIECKI
Certyfikowany
Praktyk  i Trener Oddechu

poziom EKSPERT


KATOWICE, CZĘSTOCHOWA, KRAKÓW

MARTA GRABOWSKA

Certyfikowany
Praktyk  i Trener Oddechu

poziom EKSPERT


WARSZAWA,WROCŁAW

KATARZYNA MAKSYMIUK
Certyfikowany
Praktyk  i Trener Oddechu

poziom EKSPERT


 KRAKÓW

Więcej

KONRAD KUŚNIERZEWSKI
Certyfikowany
Praktyk  i Trener Oddechu

poziom EKSPERT


WARSZAWA, ŁÓDŹ, GDAŃSK

KATARZYNA JEZIERNA


Praktyk  i Trener Oddechu

poziom EKSPERT


 POZNAŃ

DOBROSŁAW MYSŁOWSKI


Praktyk i Trener Oddechu

poziom EKSPERT

WARSZAWA

RADOMIR POTOK
Praktyk  i Trener Oddechu

poziom EKSPERT


POZNAŃ

MAGDALENA PRZEŹDZIAK


Praktyk  i Trener Oddechu

poziom EKSPERT


WARSZAWA

KLAUDIA PURC

Praktyk  i Trener Oddechu

poziom EKSPERT


RADOM

AGATA MAMCZUR

Praktyk  i Trener Oddechu

poziom EKSPERT


 WARSZAWA

MARTA NEUBAUER


Praktyk  i Trener Oddechu

poziom EKSPERT


 WARSZAWA LONDYN