top of page
zertifizierte-atemtherapie-ausbildung_gl
ibf-logo.png
266784.jpg

BREATHWORKER
TRENING PRAKTYKÓW ODDECHU
TRANSMODALNEGO

 

Jeśli czujesz, że

jesteś Człowiekiem Oddechu,
 
to Twój czas, aby zacząć nową drogę 

chcesz nowych umiejętności  

to zapraszam na ten trening.

BREATHWORKER spełnia międzynarodowe standardy kształcenia w GLOBAL PROFESSIONAL BREATHWORK ALLIANCE i jest rekomendowany przez światowy autorytet w pracy z oddechem dr psychologii i autorkę 7 książek z psychologii oddechu, psychologii ja i pracy w Polu ustawień rodzinnych JOY MANNE.

 INSTYTUT ODDECHU jest członkiem International Breathwork Foundation - międzynarodowej organizacji zreszajcej organizacje i jednostki zajmujące się pracą z oddechem.


 

 

 

Przyłącz się do mocnej społeczności.

Promującej przełomowe umiejętności pracy ze sobą.

Prowadź ludzi do kontaktu ze sobą podczas sesji indywidualnych

i warsztatów Inteligencji Oddechu.

Kształt.png
ludzik_love-breath.jpg

OGÓLNA STRUKTURA TRENINGU

Trening składa się z trzech poziomów:

ODKRYWCA

doświadczenie własne (ok 150 h)
1. Warsztat oparty o Oddech: Ściezka Oddechu, Moc Oddechu, Oddech Duszy. (min 8 godzin, najlepiej 2-4 dni)
2. min 8 Sesji Indywidualnych z Praktykiem Oddechu (16 h)
3. Tygodniowy wyjazd „Oddech Życia” (80 h)

4. 5 dniowy trening LOVE FLOW. FUNDAMENTY MOCNYCH ZWIĄZKÓW (30 h)

4.Formularz zgłoszenia

PROFESJONALNY PRAKTYK

(ok 350 h) 1 rok

1. ODDECH CIAŁO CZUCIE 9-10 dni 
2. INTENCJA, KREACJA, STRUKTURA 8-10 dni 

3. OSOBOWOŚĆ, ESENCJA, DUCH 7-8 dni
4. DOŚWIADCZENIE PROFESJONALNE 7-8 dni


Po tym poziomie po module możesz rozpocząć pracę z klientami pod warunkiem korzystania z superwizji lub kontynuacji treningu i procesu certyfikacji.

 

EKSPERT ODDECHU (ok 250 h) 2 rok

5. POLE KONSTELACJI RODZINNYCH, ARCHETYPOWYCH 8 - 10 dni

6. ŚWIATŁO I CIEŃ 7-10 dni

7. WIZJA,DZIAŁANIE,ŚWIAT 8-10 dni

KONTYNUACJA PROCESU POMIĘDZY MODUŁAMI

 - min 3 sesje z uczestnikiem Treningu pomiędzy modułami

-  W jedna sesja mentoringu grupowego on-line 50 pln pomiędzy modułami (ok 2 h)

W pierwszym roku 1 sesja na trzy miesiące z Praktykiem Oddechu, który ukończył pełny TRENING BREATHWORKER ok 200 pln (5 sesji w ciągu pierwszego roku)

 

W drugim roku

 - min 3 sesje z uczestnikiem Treningu pomiędzy modułami

3 sesje superwizyjno-mentoringowe z Praktykiem Oddechu, który ukończył pełny TRENING BREATHWORKER

CERTYFIKACJA (ok 250 h)

praca własna i superwizje, które potwierdzają jakość kwalifakcji profesjonalnych. Proces certyfikacji można rozpocząć w trakcie treningu i należy ukończyć w ciągu 2 lat od ostatniego modułu Treningu.

1.STAŻ - asystowanie na dwóch 8 dniowych treningach (lub ekwiwalent uzgodniony z prowadzącym) 160 h
 

2.Przeprowadzenie 10 sesji i otrzymanie 10 sesji z uczestnikiem Treningu potwierdzonych Arkuszami Sesji Oddechu ASO 40 h
 

3. 27 sesji z klientem zewnętrznym przeprowadzonych pod superwizją, potwierdzonych ASO 54h :
3 klientów w cyklu 3 sesji
1 klient w cyklu 6 sesji

1 klient w cyklu 12 sesji

 

4. 3 sesje mentoringowo - superwizyjne z prowadzącym 90-120 min z prowadzącym płatnych 350 pln za jedną sesję 3 h

 

 

KONTYNUACJA TRENINGU

TRENING TRENERÓW 10+4 dni 3000 pln

TRENING USTAWIEŃ I PRACY Z POLEM 

 

   

 DLA KOGO?

 

Trening BREATHWORKER jest przeznaczony dla osób, które chcą wykonywać profesjonalnie zawód praktyka oddechu w oparciu o podejście transmodalne, a także gotowe są do intensywnej własnej pracy transformacyjnej.

 

Główny cel treningu

ENERGETYCZNA OBECNOŚĆ

Główny cel to nabycie umiejętności facilitowania procesu indywidualnej sesji oddechu. Jako Praktyk Oddechu pracujesz poprzez znajomość techniki, zrozumienie procesu, wykorzystanie modeli, a przede wszystkim relacje, która wymaga jakściowej obecności. Obecność Praktyka Oddechu zdolność pozostawania w ciele wobec dowolnej fali energetycznej, umiejętność jej rozpoznania, a także wyrażenia. Obecność oddechowa obejmuje stabilną uwagę, pojemność na energię procesu klienta i zdolność do jej rozpoznania, ale także umiejętność do rozpoznania i oddzielenia własnego procesu od procesu klienta, oraz utrzymanie własnej emanacji i skonsolidowanej tożsamości.

 

Punkt skupienia uwagi
PROCES I WZROST PRAKTYKA ODDECHU

Wykształcenie obecności i świadomości wymaga czasu i pracy własnej. Czas treningu to dla Ciebie wspaniały czas eksploracji i poszerzenia świadomości, zdolności i możliwości docierania do własnego potencjału, a jednocześnie przygotowanie do roli zawodowej, w której pracujesz sobą. To Ty jesteś najważnieszy! Ponieważ zdajemy sobie sprawę z tego, że jednym z czynników dobrej terapii czy praktyki oddechu jest sam terapeuta - Praktyk Oddechu, dajemy czas na dojrzewanie do tej roli. To prawdopodobnie jedyny w Polsce długi trening, który koncentruje się na procesie rozwojowym Praktyka Oddechu.

 METODA KSZTAŁCENIA

 

Doświadczenie jest fundamentem zrozumienia

PRAKTYKA PRZEDE WSZYSTKIM
Trening opiera się o własną praktykę doświadczania i asystowania w sesjach oddechu. Podczas każdego zjazdu będziesz doświadczać pracy Breathworkera w warunkach gabinetowych. Będziemy wspólnie podsumowywać nasze doświadczenia - kumulować mądrość i najlepsze praktyki w dociekającej wspólnocie. Część teoretyczna to ok 1/4 procesu treningowego. Sesje Oddechu prowadzisz i otrzymujesz również pomiędzy zjazdami!

 

Zaczynasz się uczyć, kiedy temat dotyka Cię osobiście

TWÓJ PROCES JAKO MOTOR UCZENIA SIĘ

Trening opiera się na założeniu, że wprowadzenie danej problematyki ma sens, jeśli kwestie są stawiane przez uczestników treningu. Kwestie, które wypłyną w Twoim procesie transformacyjnym oraz procesie grupy, to te których się razem nauczymy. Bądź odpowiedzialny za to, czego chcesz się nauczyć. Bądź odważny. Spodziewaj się, że Trening wyłoni Twój największy potencjał, jak życiowe wzroce i  trudności - to dzieje się, aby usprawnić Twoją pracę. Ty jesteś swoim Treningiem.

 

Trening zawiera kompleksowe podejście do pracy z oddechem. Dostaniesz zakres podstawowych i zaawansowanych interwencji w pracy z oddechem. Superwizje indywidualne i grupowe. Własne sesje. Wsparcie działających już na rynku Praktyków Oddechu. 

Pracujemy aktualnie nad stworzeniem platformy wymiany doświadczeń dla Praktyków Oddechu! 
JesteśMy w tym razem.

 

MIEJSCA

Każdy moduł odbywa się wyjazdowo w klimatycznym miejscu o przepięknej energii i przystosowanym dla potrzeb treningu.

 

Ośrodek Warsztatowy w Kikowie

http://www.nieznanice.pl
Genialne i ciche przestronne miejsce z widokiem w bezkres i dobrym jedzeniem. To tu od lat prowadzę trening Oddech Życia.

Pałac Nieznanice pod Częstochową

http://www.nieznanice.pl
Położony w starym parku, z przepięknym ogrodem w pobliżu lasów i pól. To miejsce z tradycją i śwadomymi właścicielkami. Każdy pokój ma swoją stylistykę i energetykę.

Mandala w Beskidach

https://www.mandala.beskidy.pl

Górski ośrodek z olśniewającym widokiem cały dla naszej grupy. Przeszklona sala z podgrzewaną podłogą i kominkiem, to nasze kolejne miejsce.

INWESTYCJA

 

Pojedynczy moduł 7-10 dni 

1950-2500 pln brutto plus koszty ośrodka (ok 1800 - 2500 pln)

Pierwszy rok w Treningu

8900 pln brutto plus koszty ośrodka 

Całość Treningu 2,5 roku ( PROFESJONALNY PRAKTYK, EKSPERT ODDECHU, CERTYFIKACJA)
ok 19 900 pln brutto plus koszty ośrodków i wyżywienia 

 

Płatności można dokonywać - za całość, za każdy rok, każdorazowo na 6 tygodni przed danym modułem.

 

START KOLEJNEJ GRUPY (ok 35-45 osób)
23.11 - 1.12.2023

 

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY TRENINGU

 

ODKRYWCA

PROFESJONALNY

PRAKTYK

 

MODUŁ 1

ODDECH, CIAŁO, CZUCIE

8 - 10 dni

 

Zadanie:
3 sesje z Uczestnikiem Treningu

 

 

 

MODUŁ 2
INTENCJA,KREACJA,

STRUKTURA

8-10 dni

Zadanie:
10 sesji z Uczestnikiem Treningu

 

 

 

 

 

 

 

MODUŁ 3

DOŚWIADCZENIE PROFESJONALNE

7-8 dni

Zadanie
3 sesje dla klienta zewnętrznego pod superwizją

 

 

MODUŁ 4

OSOBOWOŚĆ, ESENCJA,
DUCH

7-8 dni

 

Zadanie

12 sesji z klientami pod superwizją

 

 

EKSPERT

ODDECHU

Moduł fakultatwyny po ukończeniu treningu.

TRENING TRENERÓW

10 + 4 dni 

 

 

 

 

 

Moduł 5

POLE 
KONSTELACJE RODZINNE

I ARCHETYPOWE

8dni
 

Moduł 6

ŚWIATŁO I CIEŃ

8-10 dni

Zadanie:
Przeprowadzić jednego klienta przez proces 12 sesji

Moduł 7

WIZJA, DZIAŁANIE, ŚWIAT

8-10 dni

CERTYFIKACJA
PRAKTYKA ODDECHU
(to wyżej wymienione zadania)

 

 

Twój trening zaczyna się z Twoim doświadczeniem. To konieczny poziom, żeby podjąć świadomą decyzję o udziale w treningu praktyków oddechu, jednocześnie każda sesja zbliża Cię do metody, którą będziesz pracować.

Moduł, na którym poznajesz podstawowe interwencje w pracy z oddechem.


W programie:


Rola  BREATHWORKERA

Przygotowanie i wprowadzenie do sesji

Relacja Breathworker - Klient

Organiczne podejście do procesu sesji

Diagnoza na podstawie oddechu

Świadomość i uważność praktyka. Wewnętrzna przestrzeń.

Praca z oddechem klienta: rytmy i zmiany w oddechu. 

Komunikacja z klientem w czasie sesji. Głębia komunikacji.

Praca z emocjami i doznaniami fizycznymi.

Fenomenologia i transmodalność w pracy z oddechem.

Projekcja, przeniesienie, przeciwprzeniesienie i rezonans somatyczny w pracy z oddechem.

Praca z ciałem - techniki fizyczne wspierające proces sesji: ruch, dotyk, punkty meridianowe.

Holistyczne Pulsowanie - łagodne rozbrojenie ciała
Neuroafetywny Model Relacyjny - 5 potrzeb rozwojowych człowieka

 

Voice Dialog - integrowanie i rozwój osobowości. Ja podstawowe. Praktyczne aplikacje. Wewnętrzny Krytyk, Obrońca-Kontroler, Zadowalacz, Perfekcjonista.

 


 

Moduł, na którym uczysz się jak pracować w oparciu o cykl transformacji i wyłaniać intencje do sesji oddechu.
A także dostajesz dodatkowe interwencje w pracy z oddechem.

W programie:

Strukturalne podejście do sesji oddechu

Sytuacje specjalne w czasie sesji

Klaryfikowanie intencji do pracy wewnętrznej

Model wydarzeń rozwojowych - sesje prenatalne, prekoncepcyjne, porodowe.

Regresywne leczenie traumy i domykanie otwartych procesów

Ewolucja świadomości w pracy z oddechem.

Cykl transformacji w pracy z oddechem.

Kolor i dźwięk - dodatkowe aspekty w pracy z oddechem

 

Voice Dialog - Wewnętrzne Dziecko. Przystosowanie. Bunt. Magia. Bezbronnośc i Bliskość.


Superwizowana praca z 3 klientami spoza treningu. W te dni zamieniamy Trening w działającą Klinikę Oddechu - klienci mogą do nas przyjść ze swoimi sprawami i będziesz dla nich prowadzić sesje.

W programie:

Podsumowanie wiedzy i doświadczeń

Objaśnianie metody klientowi
Przygotowanie do sesji z klientem
Sesje z klientami.
Superwizja sesji w grupie

Plan rozwojowy

 

 

Moduł poszerzania perspektywy rozwoju jednostki i transformacji energetycznej. To ważny moduł ugruntowania dotychczasowej wiedzy.

Praca z linią czasu i linią stanu.

Procesy archetypowe, duchowe, szamańskie.

Wymiar transpersonalny i tożsamość duchowa.

Przeszłe wcielenia - wymiar symboliczny w pracy z oddechem.


Po tym poziomie możesz rozpocząć pracę z klientami jako Praktyk Oddechu i proces certyfikacji.

 

Trening Inteligencji Oddechu moze być z powodzeniem stosowany jako trening antystresowy, antywypaleniowy, trening empatii, inteligencji emocjonalnej i relacyjnej, technika medytacyjna, a także jako forma rozwoju osobistego lub duchowego, albo metoda uzdrawiania. 

 

Podczas 10 dniowego treningu będziesz uczyć się prowadzić Trening Inteligencji Oddechu w sposób praktyczny. 4 dniowy moduł to moment, kiedy Ty prowadzisz sesje szkoleniową i otrzymujesz feedback.

 

 Dowiesz się:

 - jak zarządzać przestrzenią i energią sali szkoleniowej

 - jak rozpoczynać i kończyć sesje treningowe

 - poznasz specyfikę uczenia się ludzi dorosłych w modelu D.Kolba i 4MAT

 - jak odpowiadać na pytania

 - jak prezentować materiał w sposób spójny i wiarygodny

 - jak unikać trudnych sytuacji

 - jak występować publicznie z charyzmą

 - jak z sukcesem poprowadzić szkolenie

 

 Przećwiczysz wielokrotnie prowadzenie treningu i otrzymasz wyczerpującą informację zwrotną od grupy i trenera. Trening zakończony jest wystąpieniem przed zewnętrzną grupą podczas charytatywnego warsztatu Inteligencji Oddechu

 

 


Podstawowe dynamiki w systemie rodzinnym

Stwierdzenia prawdy

Korzenie i skrzydła - siła przodków

Przepływ życia - miejsce w systemie

Wolność i przynależność
Egzystencjalny wymiar życia

Poprzedni partnerzy
Kiedy udają się relacje?

Usunięte dzieci

Zdrowie i choroba w perspektywie systemowej

Sukces i porażka w perspektywie systemowej

Wzorce życiowe jako manifestacja pokoleń

 

 

Praca z cieniem terapeuty i klienta

Kluczowe przekonania i rdzeniowe ograniczenia

Osobiste błogosławieństwo

Model redukcji obszaru nieświadomego

Osobisty medicine

Feedback, wsparcie, konfrontacja.

Voice Dialog - ja wyparte, ja zdemonizowane.
Taniec Relacji

Wizja i misja pracy z oddechem w społeczeństwie

Badania i rozwój

Prowadzenie biznesu, reklama i kontakt z klientami

Obszar specjalizacji, dobór klientów

Droga i prawda praktyki

Granice i możliwości praktyka

Etyka pracy, higiena energetyczna

Plan rozwoju biznesu i plan rozwoju wewnętrznego

Podsumowanie Treningu.

Program ma charakter orientacyjny. Poszczególne tematy mogą zostać przeniesione pomiędzy modułami zgodnie z potrzebą procesu rozwoju grupy.

 

Obecność na wszystkich zjazdach (dopuszczalne 5 dni nieobecności po uzgodnieniu z prowadzącym)
Wykonanie zadań i dostarczenie raportów z ich przeprowadzenia:
10 sesji z innym uczestnikiem treningu

3 sesje z 3 klientami

6 sesji z jednym klientem

12 sesji z jednym klientem
udział w 3 sesjach superwizyjnych z prowadzącym (400 pln za sesję)

udział w 7 sesjach superwizyjnych on-line międzymodułami 50 pln 

8 sesji z mentorem (5 sesji własnych i 3 sesje superwizyjne) 

 

Asystowanie: 2 razy na tygodniowym treningu (z opłatą za nocleg)


 

bottom of page