top of page

PROCES ODDECHOWY

Odzyskaj Siebie z Oddechem. 6 -12 miesięcy dla zbudowania nowego życia.

  • 1 godz
  • 250 pln 300 pln
  • Kraków Warszawa

Opis usługi

PROCES ODDECHOWY pozwala na pracę w obszarze naszych bazowych ukształtowań i ograniczeń, które niewidzialnie sterują naszym życiem. Wiele z nich ma początek w okresie prenetalnym, doświadczeniach porodowych i wczesnych doświadczeniach dziecięcych. Pozostałem pochodzą z rodziny, społeczności. Podczas długiego procesu wzrostu odkrywamy nasze ukształotowanie - tożsamości, które wytworzyliśmy, żeby przetrwać trudne doświadczenia i uniknąć poczucia zranienia, odrzucenia i braku. W tym procesie ograniczamy swoją siłę życiową i naturalne sposoby ekspresji, a także odcinamy się naszej autentyczności. Długoterminowo zorientowana praca z oddechem pozwala stopniowo uruchomić dostęp do siły życiowej, zbudować mocne podstawy osobowości, poradzić sobie z cierpnieniem, którego doświadczyliśmy - niezaleźnie od źrodła jego pochodzenia. Idąc dalej odkrywamy naszą unikalność, potencjał życiowy i talenty i chęć dzielenia się ze światem. Odkrywamy również naszą duchowość i energetyczny wymiar życia. Jest to przygoda na całe życie. Celem procesu rozwojowego jest również wykształcenie autonomii w prowadzeniu swojego procesu rozwojowego i lepszej regulacji emocjonalnej, po to byś uniezależnił się od Praktyka Oddechu i wracał tylko w potrzebnych/kluczowych momentach.


Dane kontaktowe

m.godlewski@me.com


bottom of page